Monthly Archives: August 2010

Lớp Nhị Niên 10 – Khóa 9 (1970-1972)

Đoàn Thanh Thủy Cựu Giáo Sinh Sư Phạm Quy Nhơn – Khóa 9 – (1970-1972) Sacramento California USA Email: doanthanhthuyqn@gmail.com Advertisements

Posted in doanthanhthuy, Quy Nhơn, Sacramento, suphamquynhon | Tagged | Leave a comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is my first post. Kính chào tất cả mọi người! Hôm nay mình bắt đầu cho blog “SƯ PHẠM QUI NHƠN“ Email: suphamghenhrang@gmail.com https://suphamquinhon.wordpress.com 

Posted in Uncategorized | 2 Comments