Khóa 10 SPQN họp mặt kỷ niệm 40 năm (1973-2013)

HỌP MẶT KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG KHÓA 10 SƯ PHẠM QUY NHƠN

Ngày 09/6/2013 tại Sài Gòn

009 Dai bieu Thay co 001 Trang hoa KN 40 nam k10 SPQN 002 Dai bieu Thay co 003 Dai bieu Thay Co 004 Dai bieu Thay Co 005 Dai bieu Thay Co 006 Dai bieu Thay Co 007 Dai bieu Thay Co 008 Dai bieu Thay Co

Hình của bạn Nguyễn Thành gửi cho Thanh Thủy

HỌP MẶT KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG KHÓA 10 SƯ PHẠM QUY NHƠN

Ngày 09/6/2013 tại Sài Gòn

 

Advertisements

About suphamquinhon

su pham qui nhon
This entry was posted in doanthanhthuy, Quy Nhơn, Sacramento, suphamquynhon and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s